Categorie Archieven: Nieuws

Inspiratiebad

Een evenement over rechtvaardigheid en de kerk: daar moest Time to Turn natuurlijk ook bij aanwezig zijn. Op 1 en 2 november vierde onze partnerorganisatie Tear haar 40-jarig jubileum met het Goot 500 event. Time to Turn-campagneleider Bob doet verslag.

Lees verder

Zo kom jij in de Duurzame 100

Als echte Time to Turn-netwerker wil je de wereld duurzamer en rechtvaardiger maken. Natuurlijk draagt elke duurzame beslissing die je neemt daaraan bij, maar kan het effect misschien nog groter? Vandaag is Dag van de Duurzaamheid: een goede gelegenheid om daar eens bij stil te staan. Dagblad Trouw presenteert ter gelegenheid daarvan alweer voor de vijfde keer de Duurzame 100. Die staat vol mensen die in het afgelopen jaar werk gemaakt hebben van een samenleving met respect voor natuur en milieu. Lees verder

In essentie verandert er niets

Onze reactie op de nieuwe visie van staatssecretaris Teeven op het vreemdelingenbeleid

Na lang wachten was hij er vrijdag 13 september: de nieuwe visie van staatssecretaris Fred Teeven op het vreemdelingenbeleid. En het moet gezegd: wanneer we dit document met een welwillende blik (en waarom ook niet?) lezen, staan er een aantal maatregelen in die de situatie van asielzoekers en andere migranten in Nederland zouden kunnen verbeteren. Lees verder

Ochtendje politiek voor Time to Turn

Time to Turn in de politiek? Nou ja, min of meer. Perspectief, de jongerenvereniging  van de ChristenUnie, nodigde ons uit voor de Kick-Off van haar nieuwe jaar om iets over onszelf te vertellen. Daar gingen we natuurlijk graag op in.

Lees verder

Time to turns nieuwe (interim) voorzitter stelt zich voor

Vanaf 1 oktober heeft Time to Turn een nieuwe voorzitter. Mattias Brand geeft het stokje over aan Rachelle Bottenbley, interim-voorzitter van Time to Turn.

 

Lees verder

Jacht op gelukszoekers op Flavor Festival

“Iedereen is denk ik wel op zoek naar geluk”. Zo beantwoordde een van de bezoekers van het Flavor Festival de vraag van een Time to Turn-vrijwilliger of ze op zoek was naar geluk. Dit meisje werd gelijk meegenomen naar de tent van Time to Turn om opgenomen te worden in de gelukszoekersprocedure, gericht op afschrikking van dit type mensen. De behandeling daarvan moest zij afwachten in een kooi die wel wat weg had van een gevangenis, maar dat beslist niet was, volgens het bordje dat erbij hing. Het was namelijk een detentiecentrum. Lees verder

Irritante Bijbelschool: ervaren hoe het is om asielzoeker te zijn

“Ik loop gevaar in mijn eigen land”, zegt een ‘asielzoeker’ tegen een ‘IND-ambtenaar’ die achter een tafeltje voor de ingang van het gebouw waar de Protestantse Kerk in Amsterdam kantoor houdt. Deelnemers aan de Irritante Bijbelschool moesten met een goed vluchtverhaal komen om toegelaten te worden. Het jaarlijkse verdiepingsweekend van Time to Turn stond namelijk in het teken van de wereld van de asielzoeker in Nederland. Lees verder

Vreemdelingendetentie: vernederend en ineffectief

De manier waarop we met vreemdelingen in ons land omgaan moet en kan anders: met die woorden opende de dagvoorzitter maandag het symposium van Amnesty International over vreemdelingendetentie. Time to Turn was erbij. Lees verder

De Vijfde Dag; Hoe humaan is de gevangenis voor vluchtelingen?

Vanavond op Nederland 2 bij De Vijfde Dag:

Visitatie met geweld en kleine kinderen in de cel

Mary is verkracht in haar eigen land. In Nederland loopt ze een nieuw trauma op als de bewakers van vreemdelingendetentie haar met geweld naakt visiteren. Hoe humaan is de gevangenis voor vluchtelingen?

Na de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov, zei staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat we de menselijkheid vooral niet uit het oog moesten verliezen. In hoeverre is dat het geval binnen de vreemdelingendetentie?

In de Vijfde Dag drie verhalen van mensen die het gevangenisbeleid aan den lijve ondervinden. Lees verder

Schokkende feiten getoond op netwerkdag Time to Turn – ”De humus was lekker organic”

UTRECHT (van onze verslaggever) – Het gonsde in de stad. Revolutie en burgerlijke ongehoorzaamheid hingen in de lucht. Hier en daar begaven groepjes mensen, type christelijke activist, zich naar een en dezelfde plek in het centrum van de Domstad. Sommigen smokkelden biologisch voedsel met zich mee. Bij een imponerend stadspand drukten ze op de bel en werden binnengelaten in waar zich op dat moment het epicentrum van een hoogst verontrustend en maatschappijkritisch jongerennetwerk bevond. Lees verder